Irma kan på grund av åldersskäl inte längre underhålla och hantera hemsidan. Det finns flera personer som har hört av sig och skulle vilja att den återuppstår.

Någon har också föreslagit att t ex någon enskild person eller en hembygdsförening skulle kunna överta den och driva den vidare. Detta är möjligt under förutsättningen att den fortsättningsvis också hanteras juridiskt korrekt och drivs med utgivningsbevis http://www.radioochtv.se/sv/att-sanda/internetpublicering/utgivningsbevis/ med en ansvarig utgivare under en annan domän. Detta bland annat beroende på bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Kostnaden för att driva hemsidan är

- en registreringsavgift på 2000 kr för att erhålla ett utgivningsbevis för 10 år,

- en domänkostnad på ca 200 kr per år och

- ca 1500 kronor per år i drift på en webserver eftersom det krävs en server som stöder ASP-sidor.

Är du den som vill överta och fortsätta att driva hemsidan som ansvarig utgivare kan du kontakta något av Irmas barn så får du veta mer om förutsättningarna och villkoren för att ta över hemsidan.